پیمان شنگن


قراردادي است كه در تاریخ ۱۴ ژوئن سال ۱۹۸۵ ميلادي جهت ورود آزاد ساكنين كشورهاي اروپايي بدون نياز به روادید و كاهش مشكلات رفت و آمد آنان،

درنزديك شهري به نام شنگن در لوكزامبورگ مرز بين فرانسه و آلمان به امضا ۵ كشور آلمان، فرانسه، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ رسيد.


انواع آن

 • كد ۱ به معني اين است كه شما مجاز به يك‌بار ورود به محدوده شنگن مي‌باشید؛ دراين حالت با يك‌بار ورود و خروج بدون توجه به تاريخ اعتبار، روادید شما باطل خواهد شد.


 • كد ۲ به معني اين است كه شما مجاز به دو بار ورود به محدوده شنگن مي‌باشید.


 • كد مالتي به معني اين است كه شما مجاز به چندين بار ورود به محدوده شنگن هستید.


روادید شنگن

 • اين روادید مختص كشورهايي غير از كشورهاي محدوده شنگن مي‌باشد.


 • روادید شنگن داراي دو تاريخ مشخص است نخست تاريخ اعتبار روادید و ديگري تعداد روزهاي مجاز آن، كه حداكثر در هر شش ماه ۹۰ روز مي‌باشد


 • روادید شما مي‌تواند يك‌بار ورود، دو بار ورود و يا مالتي (ورود به دفعات) باشد.


 • شما در هر سه حالت ذکر شده ميتوانيد در كليه كشورهاي شنگن هر چند بار ورود و خروج داشته باشيد.

 • چنانچه از تاريخ اعتبار روادید گذشته باشد، حتي اگر تعداد روزهاي مجاز آن هنوز باقي مانده باشد، روادید شنگن شما باطل تلقي ميگردد.

انواع روادید شنگن

ويزاي نوعD

ويزاي نوعD

روادید اقامتي
روادید نوع C

روادید نوع C

روادید تجاري – توريستي
روادید نوع B

روادید نوع B

ترانزيت فرودگاهي با مجوز خروج از فرودگاه
روادید نوع A

روادید نوع A

ترانزيت فرودگاهي بدون مجوز خروج از فرودگاه


کشورهای عضو اتحادیه اروپـــا

هـلنــد
Holland

هـلنــد

پرتغــال
Portugal

پرتغــال

اســپانـیـا
Spain

اســپانـیـا

ایـتـالیــا
Italy

ایـتـالیــا

فــرانـسـه
france

فــرانـسـه

آلــمان
German

آلــمان

لـیـــتـوانی
Lithuania

لـیـــتـوانی

دانـــمارک
Denmark

دانـــمارک

فــنلانـــد
Finland

فــنلانـــد

ســـوئــد
Swedish

ســـوئــد

لــوکزامـبورگ
Luxembourg

لــوکزامـبورگ

بلــژیـک
Belgium

بلــژیـک

اســلـواکـی
Slovakian

اســلـواکـی

اســتــونـی
Estonia

اســتــونـی

اتــــریـش
Austria

اتــــریـش

مـجـارسـتان
Hungary

مـجـارسـتان

لـهــــسـتان
Poland

لـهــــسـتان

لـتـــــونی
Latvia

لـتـــــونی

قـبــرس
Cyprus

قـبــرس

بلغـارسـتـان
Bulgaria

بلغـارسـتـان

یــونــان
Greece

یــونــان

مـــالــتـا
Malta

مـــالــتـا

چـــــک
Czech

چـــــک

اســلـوونـی
Slovenia

اســلـوونـی

ایــرلـنـد
Ireland

ایــرلـنـد

رومــانـی
Romania

رومــانـی

انگـلـسـتان
England

انگـلـسـتان

 • كشورهاي ايسلند و نروژ عضو پيمان شنگن مي‌باشند اما عضو اتحاديه اروپا نيستند.

 • كشورهاي انگلستان، روماني و ايرلند عضو پيمان شنگن نمي‌باشند اما عضو اتحاديه اروپا هستند.

 • واحد پول تمامي كشورهاي عضو پيمان شنگن الزاماً يورو نمي‌باشد.


کشورهای عضو پـیـمــان شـنگـن

پرتغــال
Portugal

پرتغــال

اســپانـیـا
Spain

اســپانـیـا

ایـتـالیــا
Italy

ایـتـالیــا

فــرانـسـه
france

فــرانـسـه

آلــمان
German

آلــمان

نـــروژ
Norway

نـــروژ

ســـوئــد
Swedish

ســـوئــد

لــوکزامـبورگ
Luxembourg

لــوکزامـبورگ

بلــژیـک
Belgium

بلــژیـک

هـلنــد
Holland

هـلنــد

لـهــــسـتان
Poland

لـهــــسـتان

لـتـــــونی
Latvia

لـتـــــونی

لـیـــتـوانی
Lithuania

لـیـــتـوانی

دانـــمارک
Denmark

دانـــمارک

فــنلانـــد
Finland

فــنلانـــد

اســلـوونـی
Slovenia

اســلـوونـی

اســلـواکـی
Slovakian

اســلـواکـی

اســتــونـی
Estonia

اســتــونـی

اتــــریـش
Austria

اتــــریـش

مـجـارسـتان
Hungary

مـجـارسـتان

ســوئـیـس
Switzerland

ســوئـیـس

یــونــان
Greece

یــونــان

مـــالــتـا
Malta

مـــالــتـا

ایــسـلـنـد
Iceland

ایــسـلـنـد

چـــــک
Czech

چـــــک