سوالات متداول

گذرنامه جديد صادر شده است، اما روادید شنگن یونان در گذرنامه قديم ميباشد . آيا بايد روادید انتقال پيدا كند؟

خير، با هر دو گذرنامه بايد سفر كنيد. روادید در گذرنامه قديمي است و مهر ورود و خروج در گذرنامه جديد زده خواهد شد.

آيا مدارك مورد نياز سفارت یونان در تهران بايد ترجمه شوند؟

خير، مدارك به زبان فارسي قابل قبول سفارت یونان در تهران مي‌باشد.

روادیدی از سفارت یونان صادر شده است ولي پس از دريافت متوجه شدهايم كه بايد چند روز بيشتر در یونان اقامت داشته باشيم آيا مي توان روادید در تهران براي چند روز تمديد شود ؟

خير، در مکانی كه روادید صادر مي‌شود، نمي‌توان آن را تمديد كرد. اگر هنوز به تاریخ سفر شما زمان كافي باقي است، مدارك خود را بر اساس كل طول مدت اقامت دوباره به سفارت ارایه دهيد تا روادید جديد صادر شود.

درغير اين صورت با ارایه بيمه مسافرتی، دعوت‌نامه اي كه كل مدت را پوشش دهد، به اداره امور خارجيان در یونان براي تمديد مراجعه فرماييد.

درخواست خود را طبق برنامه سفرتان به سفارت یونان ارایه نماييد كه مجبور به تمديد آن نشويد.

آيا با در دست داشتن روادید شنگن یونان ميتوان به همه كشورهاي محدوده شنگن وارد شد؟

لزوماً داشتن روادید شنگن به معني تضمين ورود به هر كشور شنگن نمي‌باشد.

به طور مثال اگر شما روادید شنگن یونان داشته باشيد و بخواهيد از مرز كشور ديگري وارد شويد، پليس مرزي مي‌تواند به دلايل كاملاً قانوني اجازه ورود نداده و شما را به ايران بازگرداند.

شما بايد هميشه توانايي پاسخ‌گويي به مسایلي همچون محل اقامت، پرداخت هزينه‌ها و هدف سفر را داشته باشيد.

آيا از غرفهگذاران نمايشگاههاي یونان هزينه رواديد دريافت ميشود؟

غرفه گذار به غير از مدارك كلي بايد نقشه غرفه، تائيديه غرفه، حواله پول غرفه و پست الکترونیکی دريافت پول از نمايشگاه را همراه داشته باشد. سفارت یونان در تهران پس از بررسي مدارک ذکر شده، در مورد دریافت هزینه روادید صاحب اختیار بوده و بنا به شرایط ممکن است خدمات را به صورت رایگان انجام داده و یا از فرد غرفه گذار مبلغ هزینه را دریافت دارد.

آيا كسي كه همسر خارجي داشته باشد، بايد هزينه رواديد را پرداخت نمايد؟

كساني كه همسر آنان دارای گذرنامه اروپا هستند با ارایه اصل و تصویر شناسنامه‌ها و گذرنامه‌های وی، از پرداخت هزينه رواديد معاف خواهند بود.

تا چه مبلغي مجاز به همراه داشتن پول يا چك در سفر به محدوده شنگن خواهیم بود ؟

به همراه داشتن مبلغ کم تر از ۱۰ هزار یورو مجاز است. چنانچه تصمیم دارید هنگام ورود به حوزه شنگن مبلغ ۱۰ هزار يورو يا بيشتر به همراه داشته باشید، بايد در فرودگاه به مقامات گمرك اعلام نماييد. در صورت تخلف، پليس فرودگاه مجاز به بازگرداندن شما به ايران است.