احزاب سیاسی مهم در یونان

احزاب سیاسی مهم در یونان

در يونان محدوديتي براي تشكيل احزاب سياسي وجود ندارد. هر حزب بايد به هنگام تشكيل، نشان و نام خود را به دادگاه عالي اطلاع دهد و تعهد نمايد با هر اقدامي كه منجر به نابودي نظام حاكم در يونان گردد، مخالفت نمايد. در حال حاضر در اين كشور صدها گروه و سازمان سیاسی وجود دارند كه بسیاری از آنها از قدرت و فعاليت سياسي چنداني برخوردار نمي باشند. مهمترين احزاب يونان بترتیب اکثریت آرای اکتسابی در انتخابات سال ۲۰۱۲ عبارتند از : حزب نئودمکراسی ۶۶/۲۹ درصد، ائتلاف چپ ۸۹/۲۶ درصد، پاسوک ۲۸/۱۲ درصد، یونانیان مستقل ۵۱/۷ درصد، خریسی آوگی ۹۲/۶ درصد، چپ دمکراتیک ۲۵/۶ درصد، کمونیست ۵/۴ درصد .

یونان و مسائل اقتصادي ‌ـ‌ سياسي پيرامون آن مدتي ‌است كه به يكي از دغدغه‌هاي جدي دولتمردان اروپايي تبديل شده، چرا كه كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند اعلام ورشكستگي يونان تبعات بسياري براي اين كشور، ساير كشورها و حتي اتحاديه اروپا خواهد داشت.
يونان وام‌هايي را گرفته كه حالا قادر به بازپرداخت آنها نيست اين در حالي است كه دولت اين كشور تا پايان ۳۰ ژوئن (سه‌شنبه) بايد ۱.۷ ميليارد دلار از اقساط بدهي‌هاي خود را بپردازد.