فرم درخواست پذیرش در شورا


اطلاعات هیئت مدیره گروه بازرگانی ایران و یونان

اطلاعات گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان


بانک اطلاعاتی گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان دارای نشانی و مشخصات بیش از 5 هزار شرکت و 170 اتحادیه و انجمن تخصصی در ایران و همچنین کلیه صادر کنندگان و تولید کنندگان برتر کشور یونان در تمام زمینه ها است. این اطلاعات به صورت دایم به روز رسانی شده و گسترش می یابند. گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان از این اطلاعات و نشانی های موجود در بانک اطلاعاتی ، در امر خبررسانی استفاده می نماید. چنانچه تمایل به ثبت در بانک اطلاعاتی و استفاده از این اطلاعات هستید با دفتر گروه تماس حاصل نمایید.

فرم درخواست پذیرش اطلاعات گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان

فرم زیر را به صورت فارسی و یا انگلیسی کامل نمایید

Fieldset

 

Verification

 

Fieldset

 

Verification