شرایط و مقررات عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان

 
مدارک لازم برای عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان
  • نامه درخواست عضویت
  • فرم اطلاعات اعضاء
  • فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت
  • فتوکپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (۳ صفحه اول)
  • کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه مدیرعامل
  • فیش واریزی ورودیه و حق عضویت سالیانه به مبلغ سی میلیون ریال به شماره حساب ۸۶۹۴۰۶۶۹۴۹۱۰۳۱ بانک سامان شعبه ستارخان تهران- کد ۸۶۹- (شماره شبا 660560086904066949103001 IR )

تمدید کارت عضویت

 
اعضای محترم جهت تمدید عضویت مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقد و یا چک به نام شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان ارسال فرمایید.  
همچنین از اعضای محترم درخواست می گردد در زمان پرداخت حق عضویت کد اقتصادی شرکت عضو را نیز به همراه داشته باشند!  
  لطفا برای درخواست عضویت در اتاق بازرگانی ایران و یونان فرم زیر را پر کنید. همکاران ما درخواست شما را بررسی کرده و هماهنگی های لازم را به عمل میآورند.

فرم عضویت

  • امضا

 

تایید هویت انسانی