مشاوره بازرگانی و بازاریابی

مشاوره بازرگانی و بازاریابی

دفتر مشاوره بازرگانی و بازاريابي شورای مشترک ایران و یونان، به عنوان نخستين و برترین دفاتر مشاوره بازاريابي بین المللی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با حضور آقای مهندس میرابوطالبی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران و آقای محمد سوری رئیس وقت شورا و آقای مجید قدیری، دبير کل شورا و سایر مدیران شورا و نیز اعضاي هيئت مديره شورا های مرتبط و جمعي از فعالان تولیدی و اقتصادي کشور، رسماً راه اندازي شد.

مأموریت دفتر مشاوره بازاریابی و بازرگانی
مأموریت دفتر مشاوره بازاریابی عبارتست از: "ما برآنيم که بازرگانان و توليدکنندگان ایرانی را با ارائه داده‏ها، اطلاعات و تحليل‏هاي به‏روز و دقيق بازاريابي و تجاري از بازارهاي داخلي و بين‏المللي، در اتخاذ تصميمات بهينه و درست ياري نمائيم. ما مي‏کوشيم اطلاعات را در کمترين زمان، با کمترين هزينه و با بهره‏گيري از دانش و فناوري روز دنيا عرضه کنيم. جذب، آموزش، حفظ و نگهداري سرمايه‏هاي انساني سازمان که همانا کارکنان توانا، خلاق و متعهد به سازمان هستند براي ما از اهميت بسياري برخوردار است."

عناوین خدمات قابل ارائه در دفتر مشاوره بازاريابي

فایل های قابل دانلود بخش مشاوره بازرگانی