آموزش مدیریت اجرایی MBA

برنامه های مدیریت اجرایی

ما برای مدیران سطح بالا برنامه های آموزشی بسیاری را پیشنهاد می کنیم. محدوده خدمات آموزشی ما از برگزاری سمینارهای کوتاه مدت آغاز شده و تا برگزاری دوره های MBA در دانشگاه های یونان اداه می یابد. تمام دوره ها با رویکرد بین المللی و مطابق نیازهای روز برگزار می شوند. به علاوه، اتاق کنفرانس آتن، مجهز به مدرن ترین تکنولوژی های ارتباطی است که ارائه تمامی این سرویس ها در زمان درخواست امکان پذیر می باشد.

فعالیت های ما در دو گروه طبقه بندی می شوند: دوره های بلند مدت و دوره های کوتاه مدت. دره های بلند مدت شامل دو دوره MBA است که هریک دارای رویکردی متفاوت می باشد. دوره های کوتاه مدت شامل شامل ۶۰ دوره آموزشی مدیریت است که در تهران و با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع یونان برگزار می شوند.

لازم به ذکر است، خدمات آموزشی ما منحصرا برای اعضای اتق بازرگانی ایران و یونان رزرو می شود.