سالشمار وقایع یونان

 • 395

  تجزيه امپراطوري روم و الحاق يونان به بيزانس
 • 805

  شكست اسلاوها از يونان در شهر پاترا
 • 1054

  حاكميت كليساي ارتدكس شرقي بر مذهب يونانيان
 • 1456

  فتح آتن توسط قواي عثماني
 • 1821

  استقلال يونان از عثماني
 • 44ـ1843

  كودتاي نظامي و پذيرش قانون اساسي و تاسيس پارلمان يونان
 • 1881

  بازگرداندن نواحي تساليا و قسمتي از آپيروس به يونان توسط تركيه
 • 1896

  شورش در جزيره كرت و جنگ با عثماني
 • 1896

  برگزاري اولين دوره المپيك نوين در يونان
 • 1908

  اتحاد جزيره كرت با يونان
 • 1919

  ورود قواي يونان به آسياي صغير و نهايتا شكست از تركها
 • 1924

  اعلام جمهوري در يونان
 • 1935

  كودتاي حكومت سلطنتي و شكست شورش هاي ضد سلطنتي
 • 1941

  حمله آلمان به يونان
 • 1944

  خروج نيروهاي آلماني از يونان به كمك نيروهاي انگليسي
 • 52-1946

  اداره يونان توسط دولتهاي ائتلافي
 • 1955

  شروع نخست وزيري كارامانليس فقيد و سپس جرج پاپاندرئوي فقيد
 • 1966

  كودتاي سرهنگان
 • 1974

  اوج اختلاف يونان با تركيه در خصوص قبرس
 • 1974

  برگزاري انتخابات عمومي، بركناري حكومت سرهنگها و سرنگوني نظام سلطنتي
 • 1981

  عضويت يونان در اتحاديه اروپا
 • 2001

  ورود يونان به اتحاد پولي اروپا (يورو)
 • 2002

  به جريان افتادن يورو به جايگزيني دراخما ( پول ملي يونان)
 • 2004

  برگزاری بیست و هشتمین دوره بازی های المپیک
 • 2004

  بازگشت حزب نئودموکراسی یونان به قدرت
 • 2007

  انتخاب مجدد حزب نئودموکراسی در انتخابات سراسری زودرس
 • 2009

  انتخاب حزب پاسوک به ریاست جورج پاپاندرئو
 • 2011

  کناره گیری پاسوک (پاپاندرئو) از قدرت و روی کار آمدن دولت موقت به ریاست لوکاس پاپادیموس
 • 2012

  برگزاری انتخابات زودرس و تشکیل دولت ائتلافی متشکل از سه حزب نئودمکراسی ، پاسوک و چپ دمکراتیک
 • 2013

  کناره گیری چپ دمکراتیک از دولت ائتلافی