درباره گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان


درباره گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان

در اجراي اهداف پيش بيني شده در ماده يک اين اساسنامه، گروه مشترک بازرگاني ايران و يونان به امور زير مبادرت مي ورزد:

 • همکاري نزديک با اتاق ايران، اتاق هاي بازرگاني يونان و اتاقهاي بازرگاني مشترک کشورهاي ديگر، سازمانها و موسسات ايراني و يوناني با رعايت مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه به منظور توسعه روابط اقتصادي دو کشور.
 • ايجاد و توسعه شبکه کسب و کار بين فعالين تجاري دو کشور و ارتباط موثر و مستمر با تشکل هاي صادراتي کشور با هماهنگي اتاق ايران.
 • ساماندهي و تشويق بازرگاناني که در دو کشور به فعاليت اشتغال دارند به عضويت در اتاقهاي مشترک دو کشور.
 • تهيه مقدمات تاسيس اتاق مشترک در کشور مقابل (در صورت عدم وجود اتاق مشترک همتا) با هماهنگي اتاق ايران.
 • ارسال طرح ها و نظريات و انعکاس مشکلات و موانع تجارت به اتاقهاي ملي و مقامات رسمي تجاري دو کشور.
 • کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق ديدگاههاي صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و يوناني در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور با رعايت مقررات اين اساسنامه.
 • مطالعه و بررسي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاريهاي صنعتي و بازرگاني و معدني و کشاورزي و خدماتي در دو کشور.
 • جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو کشور و قرار دادن اين اطلاعات در اختياراعضاء.
 • گسترش مبادله هيات هاي تجاري و اقتصادي بين دو کشور.
 • ايجاد پايگاه اينترنتي روزآمد و انتشار بولتن اطلاعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران و يونان، حاوي قوانين و مقررات اقتصادي و فرصتهاي تجاري دو کشور و ساير مطالب مورد علاقه مشترک و انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار.
 • مشارکت در برپايي و اداره نمايشگاهها و ساير فعاليتهاي مشابه، در چارچوب قوانين مربوط و کمک به موسسات، سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ويوناني علاقمند به شرکت در نمايشگاههاي بين المللي که در ايران و يونان يا کشور ثالث در چارچوب اهداف اتاق مشترک برگزار مي شود.
 • برگزاري گردهمايي و همايشها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور.
 • همکاري و تشريک مساعي با اتاق ها / شوراهاي مشترک مشابه در کشور.
 • کوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يوناني از طريق مصالحه و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مراکز داوري اتاق ايران و اتاق يونان.