عمده فعالیتها و وظایف گروه طبق اساسنامه

در اجرای اهداف پیش بینی شده در ماده یک این اساسنامه، گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان به امور زیر مبادرت می ورزد


 • همکاری نزدیک با اتاق ایران، اتاق یونان و اتاقهای بازرگانی مشترک کشورهای دیگر، سازمانها و موسسات ایرانی و یونانی با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه به منظور توسعه روابط اقتصادی دو کشور.

 • ایجاد و توسعه شبکه کسب و کار بین فعالین تجاری دو کشور و ارتباط موثر و مستمر با تشکل های صادراتی کشور با هماهنگی اتاق ایران.

 • ساماندهی و تشویق بازرگانانی که در دو کشور به فعالیت اشتغال دارند به عضویت در اتاقهای مشترک دو کشور.

 • تهیه مقدمات تاسیس اتاق مشترک در کشور مقابل (در صورت عدم وجود اتاق مشترک همتا) با هماهنگی اتاق ایران.

 • ارسال طرح ها و نظریات و انعکاس مشکلات و موانع تجارت به اتاقهای ملی و مقامات رسمی تجاری دو کشور.

 • کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق دیدگاههای صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و یونانی در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور با رعایت مقررات این اساسنامه.

 • مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی و خدماتی در دو کشور.

 • جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیاراعضاء.

فعالیت ها و وظایف دیگر گروه به شرح زیر می باشد


 • گسترش مبادله هیات های تجاری و اقتصادی بین دو کشور.

 • ایجاد پایگاه اینترنتی روزآمد و انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و یونان، حاوی قوانین و مقررات اقتصادی و فرصتهای تجاری دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک و انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار.

 • مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاهها و سایر فعالیتهای مشابه، در چارچوب قوانین مربوط و کمک به موسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ویونانی علاقمند به شرکت در نمایشگاههای بین المللی که در ایران و یونان یا کشور ثالث در چارچوب اهداف اتاق مشترک برگزار می شود.

 • برگزاری گردهمایی و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

 • همکاری و تشریک مساعی با اتاق ها / شوراهای مشترک مشابه در کشور.

 • کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یونانی از طریق مصالحه و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مراکز داوری اتاق ایران و اتاق یونان.

 • انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.

 • ارائه برنامه سالیانه و گزارش های 6 ماهه به معاونت امور بین الملل اتاق ایران در خصوص فعالیت ها و اقدامات و پیشرفت های اتاق مشترک بازرگانی در چارچوب مفاد اساسنامه و مطابق با فرم نمونه مورد تایید اتاق ایران.