گالری عکس

عکس های جلساتی که برگزار شده است در این قسمت ملاحظه می کنید

عکس هایی که ملاحظه می کنید مربوط به جلسه روسای شوراها و اتاق های مشترک می باشد که با حضور دکتر نهاوندیان برگزار شد. این جلسه با تبادل اطلاعات و نقطه نظرات سایر روسا و دبیرهای اتاقهای مشترک ادامه یافت و این مذاکرات تا حدی داغ و پرمحتوا بود که مقرر گردید هر سه ماه یکبار این جلسات دیدار تکرار گردد. این جلسات به منظور رفع چالشهای موجود موثر خواهند بود . و در بخش دیگری از سخنان خود عنوان نمود اتاقها و شوراهای مشترک با برنامه محور بودن خود موجب هماهنگی و انسجام بیشتر امور خواهند شد.