خدمات مشاوره بازرگانی

خدماتی که گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان انجام میدهند به شرح زیر است

اطلاعات بازار

جهت ورود به بازارهای موجود شما نیازمند به حمایت افراد متخصص دارید. گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان در این زمینه اطلاعات گسترده ای را در اختیار شما خواهد گذاشت.

آموزش

گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان در زمینه آموزش حرفه ای بسیار فعال می باشد،به دلیل آنکه آموزش هسته اصلی فعالیت این شورا بازرگانی به حساب می آید.

حقوق و مزایا

گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان خدماتی در زمینه تاسیس شرکت و کنترل پول نقد در مرزهای اتحادیه اروپا ارائه می نماید.

خدمات تجاری

گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان جهت تسهیل ورود به بازار کاری خدمات و راه کارهایی به شما ارائه می دهد.


عضویت در گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان

عضو شبکه روبه رشد گروه مشترک بازرگانی و صنایع ایران و یونان بشوید و از مزایای عضویت بهره مند گردید.

عضویت در گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان

لطفا برای عضویت در گروه مشترک بازرگانی ایران و یونان وارد صفحه روبرو شده و ضمن مطالعه شرایط عضویت، نسبت به پر کردن فرم عضویت اقدام کنید.